Benvolguts, El nostre secretari Josep Mª. Casal ens fa arribar la proposta de la convocatòria per la propera Assemblea General Ordinària (AGO) a la que espero assistiu (que ja seria hora que vinguéssiu a alguna) encara que només sigui perquè al sortir anirem a la bonica plaça de La Concòrdia a picar alguna cosa i emborratxar-nos.

Salut i República

CONVOCATÒRIA A LA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolguts socis:

Per la present notificació sou convocats a assistir a la Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dia 7 de juliol a les 18,30h. en convocatòria única al Centre Cívic : CRISTALLERIES PLANELLS, carrer del Dr. Ibáñez, 38 de la ciutat de Barcelona, amb la següent ordre del dia.

  1. Paraules del Sr. President.
  2. Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta de la darrera Assemblea.
  3. Presentació de l’estat de comptes.
  4. Viatge a Perpinyà.
  5. Creació d’Àgora Quàntica.
  6. Precs i preguntes.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

JORDI RATÉS I ESTEVE

JOSEP MARIA CASAL I LACOSTENA

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’ÀGORA REPUBLICANA
Que tingué lloc el setè dia de juliol de 2022, a les 18,45 hores en el Centre Cívic Cristalleries Planells, de Barcelona.
Paraules del president Obre l’acte el President donant la benvinguda als assistents i lamentant la poca compareixença dels socis, aprofitant per fer una crida en general per aconseguir augmentar la quantitat dels mateixos. Tot seguit demana al Secretari que doni lectura a l’acta de l’anterior AGO.
Lectura de l’Acta anterior El Secretari procedeix a la seva lectura i demana la aprovació dels assistents, cosa que es fa per unanimitat, quedant, doncs, aprovada.
Estat de Comptes En absència del tresorer, el President fa un resum de l’estat de comptes, quin resum és:
Entrades
2.768,00 €Saldo a caixa i bancs
1.568,51 €
Sortides
2.644,51 €Facturació per ser abonada
1.200,00 €
Resultats
123,49 €

 

El Sr. President, agraeix la tasca feta pel Sr. Pere Guart com a Tresorer per la feina feta amb la manipulació del rebuts, però demana ajut en les tasques comptables. Tanmateix dona lectura a les despeses hagudes. Sotmeses a aprovació, els comptes són aprovats per unanimitat.
El Sr. President, explica els motius pels quals proposa confirmar la subvenció mensual de 20 € al Sr. Dante Fachin i de 50,99 € a l’any a la Sra. Bea Talegón pels ajuts que ens fan i dels qui pensem tenir-ne més. La proposta és acceptada.
El president reprèn la paraula per notificar els propers projectes:
Sortides previstes: Poblet, Ripoll, Perpinyà (dos dies) i altres que el benvolgut Sr. Marc Pons suggereixi i ens faci de guia com País Basc, Castella/Lleó i Andalusia, com ja ha estat anunciat als socis. També està prevista una sortida a Mataró, guiada per l’historiador Sr. Josep Xaubet. I una altre a Montsoriu i al museu etnològic d’Arbúcies, conjuntament.
Xarrades: A més de les xarrades presencials està previstes fer-ne via Zoom amb una curta durada (15 minuts aproximadament), que seran penjades al Web, com a “píndoles”, per ser consultades per quanta més gent millor, amb la finalitat de promoure flux de visites, i que la Web resulti atractiva per potencials patrocinadors. Estan previstes les intervencions dels astròlegs Josep Lluís Belmonte, Gemma Blat, Francesc Castellano, Jesús Gabriel i Mar Tort.
En temes de medicina, comptem amb les nombroses conferències festes per el Dr. Jordi Garriga i també amb la Dra. Maria Pérez per les “píndoles” sobre medicina integrativa així com les del Psiquiatre forense Dr. Lluís Borràs del que ja tenim conferències.
Anuncia una xerrada prevista amb Bea Talegón, el jutge José Ma. Asensio (coordinador de Jutges per la Democràcia) i un tercer ponent encara no definit que estem intentant sigui Lluís Llach (21 de Setembre) el tema serà “Lliure pensament i auto censura”.
També, encara que sense data concreta, però al setembre, l’historiador Josep Xaubet ens il·lustrarà sobre temes, com sempre, al voltan de la guerra civil del 36 a Catalunya.
Igualment sense data concreta, però dintre del mateix mes, està prevista una Taula amb tots els astròlegs de À .R. que serà presencial i per Zoom i que es farà cada dos mesos.
Tanmateix tindrem una sèrie de píndoles a càrrec del Sr. Antonio Moya, arquitecte i ex supernumerari de l’Opus Dei qui ens explicarà interioritats poc o gens conegudes de “L’Obra” i que també seran incloses al Google.
Explica també les circumstàncies que es van donar a la sortida de Tarragona, on no varen assistir tots els socis que s’havien compromès la qual cosa va produir no poder fer front a despeses fixes, el que va suposar que l’À. R. se’n fes càrrec. És per això que a partir d’ara quan hi hagin despeses, es demanarà anticipadament una part del cost a qui vulgui assistir a l’acte.
També informa del tema de Sant Jordi, on l’Ajuntament ens va situar en un molt mal lloc, però que ja està reclamada una indemnització. S’està treballant pel proper Sant Jordi.
Estem a l’espera de que el Consell per la República ens accepti com entitat.
Precs i preguntes. Els assistents (Eulàlia Alarí, Lluís Borrás, Ole Thorson, Isabel Gorc i la Vicepresident Maria Rosa Badell, romanen en silenci.
Per la qual cosa, l President dona per tancada l’AGO sent les 19,47 hores.

El Secretari

 

Jordi Ratés

Jordi Ratés

Astròleg. Coneixedor de temes ocults i de temes intrigants que ens deixen perplexos. És el president de l’entitat Àgora Quàntica dedicada a la divulgació d’aquests temes.