013 – LES MANSIONS DE LA LLUNA

Secció setmanal de difusió de l’astrologia tradicional a càrrec de l’astròleg

Sebastià Robí

En Els Ulls de l’Esperit oferirem els elements fonamentals del simbolisme astrològic i la seva relació amb altres qüestions com són els enigmes que participen de la tradició essencial de la vida:

013 – LES MANSIONS DE LA LLUNA

Els antics sacerdots i astròlegs d’Aràbia, Índia i la Xina van ser dels primers a usar-les. L’experiència ens recomana completar el treball de síntesi d’una carta astrològica amb l’estudi posterior de les morades lunars o també si s’escau amb l’estudi dels tres deganats1 de cada signe astral. Són qüestions moltes vegades oblidades per l’astrologia moderna que sorprenentment ens han ajudat a confirmar alguns resultats predictius de temes complexos.

És una interpretació fragmentària, associada a cadascuna de les 28 divisions del curs de la Lluna a través del cicle complet de 360º de la eclíptica zodiacal sent cada mansió el curs mitjà d’un dia de la Lluna (12º 51’ 25.2’’, o de forma aproximada 13º), començant aparentment al punt de 0º d’Àries de l’equinocci de primavera. El sistema hindú2 els anomenen asterismes, amb tot aquest sistema, Chandra, un dels noms sànscrits de la Lluna només té 27 posicions de 13º 20’,3 ometent l’asterisme 22 del nostre sistema. A la Xina s’usaven per estudiar les peticions propiciatòries. Pels egipcis, grecs, romans i àrabs també eren importants les indicacions útils a la medicina. Destacaven aquelles que presentaven les mansions ocupades per la Lluna plena. En estudis posteriors es van concretar altres aspectes com per exemple els graus crucials pel desenvolupament de les malalties agudes o el pronòstic d’una possible crisi del pacient. Igualment es van anant concretant els dies crítics en els quals la Lluna formava aspectes inharmònics o coincidia amb les cúspides de les mansions 1, 8, 15 i 22, sent aquests els dies 7, 14, 21 i 28 respectivament. Cadascun d’aquests grups de 9, representen el període d’anys regits segons la seqüència següent: Nòdul inferior 7, Venus 20, Sol 6, Lluna 10, Mart 7, Nòdul superior 18, Júpiter 16, Saturn 19 i Mercuri 17. En l’antiga Xina existia la creença que les mansions determinaven períodes propicis segons estiguessin expectats els planetes que les transitaven.

Molts d’aquells antics estudis van passar per les mans d’alguns autors medievals, per això presentem la recopilació més admirada de les mansions lunars4 proposada al Picàtrix,5 doncs com digué aquest artífex de la màgia, «la Lluna pren la seva llum del Sol en les seves vint-i-vuit mansions o morades». Les aportacions i el seu simbolisme6 són semblants a les de Ibn Arabî.7 Per altra banda altres autors moderns com Georges Antarès8 o Volguine9 han volgut confirmar aquestes antigues ensenyances.

Les mansions de la lluna

LES VINT-I-VUIT MANSIONS LUNARS SEGONS ELS ÀRABS.10

Teoria de l’Espiració divina exposada per Muhyudin Ibn Arabí: Aquestes mansions estan relacionades amb els vint-i-vuit Noms Divins de la tradició musulmana i també representen els vint-i-vuit sons de l’alfabet àrab. Els quatre elements i els set cels actuant dins el cercle zodiacal, (4×7=28).

*

«Aleshores, en dos dies formar els set cels i a cada cel revelà les seves funcions.» (Alcorà XLI – 11)

«Hem edificat sòlidament damunt dels vostres caps set cels.»

(Alcorà LXXVIII – 12)

***

SIMBOLISME DE

LES MANSIONS DE LA LLUNA

Al principi, el mes era el període de temps aproximat que trigava la Lluna a tornar al mateix lloc, del llatí mensis, mesura, però més tard va representar el període durant el qual recorria el Sol un signe zodiacal. De forma no exacte el Sol i la Lluna formen conjunció 12 vegades al llarg de l’any. Les consideracions presentades per a cada mansió de la Lluna, permet complementar l’estudi d’una carta astral. Antigament, aquestes indicacions també ajudaven a la confecció dels talismans,11 amb els quals, pretenien els antics, atreure les influències astrals. Avisaven que calia fer coincidir la preparació d’aquests artefactes amb una diada fast,12 és a dir, diada relacionada amb l’adequada posició de la Lluna. Perquè resultessin operacions benèfiques, els astròlegs havien de procurar que la Lluna estigués sempre en una situació propícia i sense eclipsar. Indiquem, per a cada mansió, el nom àrab traduït,13 dia d’entrada del Sol, signe zodiacal i les consideracions simbòliques més usuals. En ocasions, alguns estudiants d’astrologia presenten certes objeccions a l’estudi de les mansions de la lluna per considerar-les passats de moda. Enfront la polèmica sobre el simbolisme tradicional potser, els diria allò que sovint recomanava el mestre Charles d’Hooghvorst: «Experimenta i després opina.»

1 – Mansió de les Dues Banyes – de 1º a 12º 58’ 26’’ d’Àries. Diuen els hindús: que quan la Lluna està en aquesta mansió, ella afavoreix els viatges. Facilita de prendre les medicines apropiades. Bon moment per usar talismans per a la seguretat dels viatgers. També es poden fabricar talismans que permetin recuperar la llibertat enfront dels compromisos que, amb el pas del temps, s’han tornat aclaparadors.

2 – Mansió del Ventre del Moltó – de 12º 58’ 26’’ a 25º 42’ 52’’ d’Àries. Adequada la fabricació de talismans per obrir pous, reguerons, trobar tresors enterrats, objectes perduts i per afavorir el desenvolupament o el creixement de les llavors. És un moment propici per a poder escapar de situacions estancades o millorar les condicions del moment.

3 – Mansió de les Plèiades – de 25º 42’ 52’’ d’Àries a 8º 34’ 18’’ de Taure. Afavoreix la realització de viatges per mar. Esmena el deteriorament de les associacions o les situacions de manca de llibertat. Adequat per experimentar l’alquímia o procediments que requereixen us del foc. Bé per a la confecció de talismans de cacera o per a millorar la relació de parella.

4 – Mansió d’Aldebaran14 de 8º 34’ 18’’ a 21º 25’ 44’’ de Taure. Es fabriquen talismans que asseguren el treball i els beneficis econòmics com a resultat del propi esforç.

5 – Mansió del Voraç de 21º 25’ 44’’ de Taure a 4º 17’ 10’’ de Bessons. Es fan talismans per a la bona salut dels nens. Protegir l’aprenentatge de les ciències sagrades, de la tradició, de l’escriptura i de les arts. Protegir el bon estat del viatger, la seva seguretat i bona travessia. Protegir els bens i la prosperitat dels edificis. Cancel·lar una associació que perjudica. Pot també afavorir la relació entre esposos i posar-los d’acord sempre que la Lluna o l’Ascendent es situïn en signes amb figures humanes, és a dir, Bessons, Verge, Balança, Sagitari o Aquari.


6 – Mansió de les Cinc Estels d’Orió15 de 4º 17’ 10’’ a 17º 8’ 36’’ de Bessons. Es confeccionen talismans per a defensar-se de l’opressió dels poderosos i dels enemics, resoldre favorablement situacions compromeses o superar circumstàncies perilloses amb els associats. Foment de la caça. Reducció dels efectes nocius dels fàrmacs.

7 – Mansió del Braç de 17º 8’ 36’’ fins al final de Bessons. Confecció de talismans que afavoreixen el desenvolupament del comerç, el creixement de les llavors i la salut del viatger a especial els trajectes per mar. Arreglar els desacords entre associats. Impedir que les mosques i altres insectes entrin en un lloc. Realització dels desitjos de les autoritats o de les persones amb qui es desitja contactar.

8 – Mansió de les Perles de 1º a 12º 51’ 26’’ de Cranc. Es poden fabricar talismans per afavorir l’amor, l’amistat, la realització de viatges segurs, bones relacions amb els associats i desallotjar de les llars a ratolins i xinxes.

 
9 – Mansió de l’Ull de 12º 51’ 26’’ a 25º 34’ 52’’ de Cranc. Per finalitzar relacions que perjudiquen tant a nivell personal com les empresarials amb associats.

10 – Mansió del Front del Lleó de 25º 34’ 52’’ de Cranc a 8º 34’ 18’’ de Lleó. Talismans indicats per millorar la relació de la parella o assegurar el que es construeix. Busquen la concòrdia dels associats i el profit mutu.


11 – Mansió de l’Espatlla de 8º 34’ 18’’ a 21º 25’ 44’ de Lleó. En aquesta mansió podem fabricar talismans que alliberin als empresonats, fomentar el comerç, el benestar del viatger, la solidesa de les edificacions i millorar o reparar les circumstàncies problemàtiques amb els associats.


12 – Mansió de l’Amulet de 21º 25’ 44’ de Lleó a 4º 17’ 10’’ de Verge. Talismans que afavoreixen el creixement de les llavors i dels cultius, resolen les dificultats entre associats i milloren les condicions laborals dels treballadors.

13 – Mansió del Bover de 4º 17’ 10’’ a 17º 8’ 36’’ de Verge. Talismans indicats per al desenvolupament dels mercats econòmics, mercantils i financers. Creixement de les collites, millorar la situació del viatger. Assegurar un perfecte matrimoni. Alliberar als empresonats i comunicar oportunament amb les autoritats.


14 – Mansió de l’Espiga de 17º 8’ 36’’ a 30º de Verge. Es poden confeccionar talismans que ajuden a resoldre els problemes entre parelles. Aconseguir l’efecte esperat amb la medicació que se’ns proposa. Possibilitat de trencar pactes perjudicials. Resoldre les dificultats mantingudes amb les autoritats. Proporcionar seguretat als marins. Apropar posicions entre associats en circumstàncies d’enfrontament o oposició.


15 – Mansió del Vel de 1º a 12º 51’ 26’’ de Balança. Adequada la confecció de talismans que proporcionen l’èxit en la recerca. Realització de pous. Trobar tresors perduts. Finalitzar relacions que perjudiquen tant amb els associats com amb la parella. Repel·lir enemics pertinaços i desmuntar maquinacions nefastes.


16 – Mansió del Platet de 12º 51’ 26’’ a 25º 42’ 52’’ de Balança. Talismans indicats per a finalitzar relacions comercials que perjudicarien al subjecte. Sense danyar a ningú, trencar amb un compromís infidel o que et fa patir. Corregir el comportament d’una parella sentimental infidel. Alliberar penats de la presó.

17 – Mansió de la Corona de 25º 42’ 52’’ de Balança a 8º 34’ 18’’ d’Escorpí. Adequada per a la fabricació de talismans que milloren l’estat dels ramats augmentant també el nombre de caps. Escapar del cèrcol dels enemics. Augmentar la solidesa de les edificacions. Millorar la seguretat del viatger marítim. Permetre reconèixer i confirmar l’amic sincer pel seu tracte. La Lluna, en aquesta mansió, difícilment interromp els seus beneficis, permet lògicament confeccionar talismans de ratificació.

18 – Mansió del Cor de 8º 34’ 18’’ a 21º25’34’’ d’Escorpí. Afavorir la victòria sobre els enemics. Augmentar la solidesa de les construccions. Conservar el lloc de treball. Augmentar les produccions agrícoles. Assegurar bones travessies marítimes. Descobrir els enganys dels associats.


19 – Mansió de l’Ungla d’Escorpí de 21º25’34’’ a Escorpí a 4º 17’ 10’’ de Sagitari. Confecció de talismans per defensar-se dels enemics i resoldre favorablement les situacions compromeses amb ells. Millorar les collites. Afavorir als viatges. Mantenir el lloc de treball. Alliberar als captius. 


20 – Mansió del Pegàs de 4º 17’ 10’’ a 17º 8’ 10’’ de Sagitari. Favorable a les tasques de domesticació d’animals. Abrevia els viatges. Moment indicat per atreure a qui es vulgui. Millora les condicions dels confinats. Fa fidels als associats.


21 – Mansió del Punt de 17º 8’ 10’’ a 30º de Sagitari. Talismans que fomenten la solidesa de les construccions. Fertilitzen les collites. Conserven els béns adquirits i els ramats. Asseguren l’adequat desenvolupament dels transports. Es resolen de forma amistosa les dificultats d’una separació matrimonial.


22 – Mansió de l’Estel Fastuosa del Matador de 1º a 12º 51’ 26’’ de Capricorn. Els talismans fabricats aquí fomenten els efectes benèfics de la medicació. Els remeis proposats ajuden a la cura dels malalts. S’eliminen les dificultats en les trobades amoroses dels amants. Els contractats mantenen el lloc de treball. S’apropen posicions oposades entre associats. Alliberació de reclusos.


23 – Mansió de l’Estel Fastuosa del Golafre de 12º 51’ 26’’ a 25º 42’ 52’’ de Capricorn. Talismans molt efectius a la preparació de tota la medicació pal·liativa de malalties. Actius a recuperar una propietat perduda. Resoldre de mutu acord separacions matrimonials. Alliberament dels empresonats.


24 – Mansió de l’Estel Més Afortunada de 25º 42’ 52’’ de Capricorn a 8º 34’ 18’’ d’Aquari.

Afavoreix el comerç. Acreix la riquesa dels mercats. Millora l’harmonia dels matrimonis. Proporciona la victòria dels exèrcits. Permet obtenir el major benefici en els processos de negociació. Allibera de pesades càrregues econòmiques.


25 – Mansió de l’Estel Fastuosa de les Àmfores de 8º 34’ 18’’ a 21º 25’ 44’’ d’Aquari. Afavoreix la victòria sobre els enemics. Protegeix els missatges i els seus missatges. Favorable per les activitats policials de recerca. Possibilita un espai feliç de les relacions de parella. Consolida les edificacions.


26 – Mansió de l’Orifici Davanter de 21º 25’ 44’’ d’Aquari a 4º 17’ 10’’ de Peixos. Procura el bé en general. Familiaritza a les ànimes en l’amor. Realitza els desitjos que es proposa un viatger. Fa fortes i resistents les construccions. Salva dels perills aquells que volen viatjar per mar. Protegeix el desenvolupament dels negocis i les relacions amb els associats. Permet trobar els culpables en la comissió d’un delicte.


27 – Mansió de l’Orifici Posterior de 4º 17’ 10’’ a 17º 8’ 36’’ de Peixos. Protegeix el bon desenvolupament del comerç. Fa prosperar les llavors. Redueix el temps de convalescència de les malalties. Allibera als viatjants dels perills de la ruta. Permet la reconciliació dels cònjuges en conflicte.


28 – Mansió de la Corda de 17º 8’ 36’’ a 30º de Peixos. Afavoreix el comerç. Protegeix i fa prosperar les collites. Procura una ràpida curació de les malalties facilitant la medicació oportuna. Permet estalviar en l’economia domèstica. Salva dels perills del camí d’aquells que viatgen. Apropa els punts de vista contraris en els enfrontaments. Millora la qualitat de la justícia.

(pp 39 a 45) – Esteve Carbó P., ASTROLOGIA TRADICIONAL, Manual pràctic, Mandala, J. J. de Olañeta, Editor – Barcelona 2019.

1 Decà o deganat és una de les tres divisions de 10 graus per a cada signe. Cada ú dels 36 decans del zodíac està regit per un planeta diferent. Veure: CARBÓ E., Astrología terapéutica, José J. de Olañeta, Editor, Palma de Mallorca, 2009, pp 246 à 251. (CE-AT)

2 Veure, DETHIER, J., L’Astrologie de l’Inde, collection “horizons spirituels”, Editions DANGLES, St Jean de Braye, France, 1985. (DJ – AI)

3 El mes draconític equival a 27,21222 dies. El mes periòdic o sideral és de 27,32166 dies.

4 ABUL-CASIM M. A., Picatrix, el fin del sabio y el mejor de los medios para avanzar, Ed. Nacional, Madrid, 1982, p 73. (ACMB-P)

5 Op. Cit. (ACMB-P) pp 42 à 52.

6 Normalment presenta un simbolisme psicològic o del destí amb l’excepció de la morada 27 que no es favorable a la salut.

7 BURCKHARDT T., Clave espiritual de la astrología musulmana, Sophia Perennis, Barcelona, 1982, pp 24 à 25. (BT-CEAM)

8 Georges Antarès (Malinas, 1900 – Brucel·les, 1988). Astròleg format a l’escola tradicional. Molt respectat per les seves publicacions de caràcter didàctic: Manuel pratique d’astrologie, 1935; Transits planétaires et destinée, 1965; L’art de l’interprétation en astrologie, 1969; L’astrologie et vous, 1975 i, Astrologie amour-sexualité, 1978. Veure traducció: ANTARÈS G., El arte de la interpretación astrológica, Ediciones Obelisco, Barcelona 1982, pp 18 à 28. (AG-AIA)

9 Op. Cit. (VA – AMA) pp 75 à 96.

10 BURCKHARDT T., Clave espiritual de la astrología musulmana, Sophia Perennis, Barcelona, 1982, pp 24 a 25 i, 45 a 51. (BT-CEAM)

11 La paraula talismà deriva del grec i significa perfecció perquè segons els antics, els talismans son coses molt perfectes. Sobre les seves qualitats veure: HEINDEL M. Y FOSS A., El mensaje de las estrellas, Ed. Kier, Buenos Aires, 1962, pp 48 à 52. (HMiFA-ME)

12 Diada fast, paraula admesa en català antic, del llatí medieval fastus, ‘favorable, auspiciós’.

13 Op. Cit. (BT-CEAM) pp 22 à 29.

14 Estel de primera magnitud: l’alfa del Taure. També és anomenada popularment cabra, ull de bou o mosca.

15 La constel·lació d’Orió és una de les més esplèndides del firmament amb 209 estels visibles a ull nu. Les condicions òptimes per a observar-la des de les latituds mitjanes de l’hemisferi nord, entre les quals hi ha els Països Catalans, es donen a l’hivern i a les primeres hores de la nit.

ELS ULLS DE L'ESPERIT
ELS ULLS DE L’ESPERIT

Sebastià Robí. Astròleg i especialista.