La psicología de las naciones – Gustav Jung

La psicología del individuo corresponde a la psicología de las naciones. Lo que las naciones hacen , eso hace el particular, y en tanto lo hace el particular, hácelo también la nación. Solo el cambio en la actitud del individuo inicia el cambio en la psicología de la...

Francesc Núñez

“El sistema neoliberal és el que ens obliga a autoexplotar-nos, a revaloritzar-nos perquè, si no, valem menys en el mercat laboral, personal o de parella i, per tant, és una tirania de la qual un, individualment, difícilment se’n desfarà.”   Francesc...

Stanislaw Jerzy Lec

El que la gent no hem ensenyat al pobre animal que portem a dintre és retòrica, solfeig, llengües estrangeres i, el més important de tot, el silenci. Stanislaw Jerzy Lec, escriptor polonès (1909-1966)