EL TAROT COM EINA DE CREIXEMENT i CONEIXEMENT PERSONAL

El Tarot és un d’aquells temes que molts hem sentit a parlar, que alguns/es l’hem utilitzat però que moltes vegades no sabem ben bé com funciona, com l’hem d’utilitzar ni perquè serveix.

El Tarot és un llenguatge simbòlic format per 22 arcans majors i 56 arcans menors (els quatre pals, bastons, copes, pentacles i espases).

Podríem dir que el tarot va començar com un joc, cap al segle XVIII esdevé una tècnica predictiva, es converteix en un oracle i així segueix fins al segle XX.  En aquest segle el Tarot es prestigia encara més, degut a als estudis amb resultats positius que varen fer tan Freud com Jung en que varen demostrar que l’aureola d’exactitud predictiva de la que ja venia precedida des de feia segles. Era molt seriosa i és a partir d’aquí que el Tarot adquireix categoria de ciència esotèrica i s’estén entre la població on es acceptada en un alt percentatge per la seva provada fiabilitat quan és un bon professional el que fa la tirada. I el Tarot adquireix també en aquest moment una visió psicològica.

Avui dia podem dir que el Tarot és una eina d’auto coneixement perquè ens permet conèixer-nos millor, veure quins són els nostres potencials i quins són els nostres reptes. En ajuda també a poder relacionar-nos millor amb el nostre entorn.

Amb una lectura de tarot podem veure on i com estem en un moment determinat i les tendències. D’aquesta manera les cartes ens marcaran les oportunitats i també ens advertiran de les possibles dificultats. Però sempre serà el/la consultant qui té la última paraula. Avui dia els/les tarotistes també tenim un codi ètic, en el que un dels punts es el respecte al lliure albir (www.eticaytarot.com).

El tarot també té una mirada més espiritual i profunda que seria el tarot kàrmic que ens ajuda a entendre d’on venim i cap on anem, què hem d’aprendre, en quines circumstàncies es presenta. Hi ha el tarot evolutiu, que ens orienta a nivell espiritual i evolutiu.

Amb una mirada més concreta existeix el que en diem “tarot social” que ens permet analitzar i veure les tendències d’un país, poble, estat, o analitzar unes eleccions i fins hi tot un esdeveniment esportiu.

Com en tots els àmbits hi ha tarotistes enfocats en molts línies diferents. Alguns estan especialitzats en tarot i l’art, altres amb col·leccionar tarots, estudiar la seva història, ensenyar, fer consultes, divulgar, etc. Un espai de compartir coneixements són els congressos de tarot, l’any 2012 va tenir lloc el primer congres de Tarot a Barcelona i d’aquí s’han anat expandint i avui dia ja som més de 11 països que estan sota el nostre paraigües.

Per mi el tarot és la meva professió, la meva passió i la meva filosofia de viure.

Gràcies

Mª del Mar Tort i Casals

Mmartort@hotmail.es

Josep M. Reichardt

Josep M. Reichardt

Equip Editorial de Àgora Quàntica