Blog i xarxes socials

Visió general de totes les publicacions fetes per Agora al Blog i a les xarxes socials. 

Blog

Antonio Moya parla de l’Opus Dei

Antonio Moya parla de l’Opus Dei

Antonio Moya presenta una sèrie de conferències sobre l’Opus Dei. Les conferències en principi seran setmanals però subjectes a quinzenals segons anem veient el ritme.

En principi hem calculat unes dotze ampliables al infinit, i més enllà.

Ens trobarem els dijous a les 19:00h. La duració de les trobades en cap cas passarà de 45 minuts.

Les converses sempre tindran com a base d’arrancada les vostres preguntes (prepareu-les per favor). L’Antonio és compromet ha resumir les respostes i no tornarà a insistir sobre la seva fugida. No sé perquè a l’Antonio veig que li agradaria amplia audiència per tant si feu proselitisme de les xerrades millor. Tinguem clar que l’objectiu de Àgora Quàntica per aquest projecte és tenir moltes entrades al Google. Si teniu objeccions, propostes, etc. ja me les comunicareu.

La GUERRA del PAPA FRANCISCO

Ens us portem el documental La guerra del Papa Francisco: Jesuitas contra Opus Dei, que ha estat publicat a la web de "PERSPECTIVA LIBRE", que és una plataforma de comunicació Argentina que fa divulgació de notícies i documentals diversos. El documental el signa el...

Manifest ecolingüista

Volem fer-nos ressò del manifest ecolingüista. Aquest és un moviment orientat a la defensa de la diversitat lingüística del nostre planeta i que vol aturar el procés progressiu de concentració dels parlants en un nombre cada cop més reduït de llengües. Com podeu...

Registra't Ara!

Fes-te soci o sòcia d'Agora Quàntica i gaudeix de les activitats, visites guiades i conferències amb preferència i avantatges.

Fes clic al botó per descarregar-te el formulari d'alta.

Contacta'ns

Protecció de dades
Les seves dades de caràcter personal han estat recollides d'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.
Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemades en un fitxer propietat de Àgora Republicana.
D'acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: info@agoraquantica.cat o bé en la següent adreça: C/ Cardenal Reig, 15, 08028 - Barcelona (Barcelona).