025 – AQUARI

Secció setmanal de difusió de l’astrologia tradicional a càrrec de l’astròleg

Sebastià Robí

En Els Ulls de l’Esperit oferirem els elements fonamentals del simbolisme astrològic i la seva relació amb altres qüestions com són els enigmes que participen de la tradició essencial de la vida:

025 – AQUARI

Aquari – Influència solar: entre el 20 de gener i el 19 de febrer. Signe fix d’aire. Naturalesa masculina. Planeta regent Urà, antigament Saturn. Color gris o blau elèctric.

Són d’esperit lliure i força altruistes. Mutualistes convençuts. Ajuden a altres sempre que els sigui possible i practiquen la solidaritat amb els que sofreixen. Sincers. D’idees avançades disposen i actuen renovant. Partidaris dels ideals humanistes s’ocupen dels problemes que sorgeixen. Mes intel·lectuals que sentimentals –però tampoc contraris– difonen les seves idees verbalment. Intenten convèncer mitjançant la raó o la lògica científica. Els agrada confiar només en el cercle d’amistats i participar en els projectes d’aquests. Sense ser erràtics poden variar de criteri sobtadament. Més socials que individualistes. Poden desenvolupar una visió psicològica de les relacions interpersonals netament assertiva. Amb una innata inclinació per la independència procuren ser creatius, originals i un xic genials. Senten atracció per la novetat, el projecte de progrés i l’avantguarda. Saben controlar-se. De naturalesa estudiosa, científica i meditativa s’esforcen a aprofundir i comprendre el funcionament de tot plegat atorgant un paper rellevant al punt de vista espiritual o moral. Senten terror per l’ús de la força. Eviten intervenir de forma brutal o violenta. Quan lluita procura utilitzar la paraula en el terreny de les idees. Són difícils de convèncer o d’enganyar. Intuïtius, capten allò que d’altres no poden percebre. Atracció per tot allò que és nou. Gaudeix ajudant. Bons astròlegs, psicòlegs, enginyers i mecànics.

Per a la predictiva, aquest signe representa, exteriorització, voluntat, fraternitat, llibertat, progrés, afectes socials, amistat, altruisme, fidelitat, sinceritat, discurs científic, descobriments, informàtica i psicologia. L’electricitat, la vibració, les ones electromagnètiques o de partícules, el ritme, les coses noves o imprevistes. Els moviments i els grans esdeveniments socials. Les revolucions. La neurologia psiquiàtrica. Els invents, el maquinisme, el progrés i l’aviació. El que és poc convencional, les idees avançades. Els sindicats, les agrupacions cíviques, les cooperatives i les societats de cooperació mútua. El parlament com a càmera de representants. Els moviments socials que presenten noves idees. La república, la democràcia, la solidaritat, la unió dels pobles, les ciències noves, les tendències socials cap a l’alliberament i la cultura humana. El poder latent i pràctic de la simpatia. Les instal·lacions elèctriques de distribució. Els camps d’aviació, les pistes d’aterratge i les instal·lacions afins. Els generadors i els motors elèctrics. Molins generadors d’electricitat. Electrònica i informàtica en general. Ciències tecnològiques modernes.

Per a la salut, Aquari representa la transmissió elèctrica del sistema nerviós, la connectivitat i la capacitat magnètica de l’organisme. Parts del cos regides: Cames, turmells, composició de la sang, melsa, medul·la i esquena. Terapèutica associada a les sals bioquímiques de Shüssler: Natrum Muriaticum. Clorur de Sodi.1

Inharmònic, poden ser desconfiats però pateixen enganys i estafes. Poca paciència. Cal utilitzar arguments potents per fer-los veure que estan en un error. Enfrontaments que els dificulten les relacions amb l’autoritat. Rancúnies. Lluites socials revolucionàries. Ruptures. Perills per causes elèctriques. Psicològicament poden caure en la depressió. La salut es veu afectada per èpoques d’estrès nerviós i per a superar això, necessiten un repòs racional i regular. Es recuperen si opten per guarir-se en el si de la natura. Sistema nerviós sensible. Malalties causades per diversos desordres inesperats. Desintegració, sequedat de mucoses, aprimament sobtat, caquèxia, sensació de fred al llarg de la columna vertebral, de mans i de peus. Desnutrició. Rampes. Contraccions involuntàries de tipus espasmòdic. Cardiopaties arterials. Dolor d’esquena. Trastorns circulatoris o palpitacions. Anèmia. Hipertensió o hipotensió. Perill de sofrir trastorns cardíacs. Vista delicada que cal revisar periòdicament. Accions precipitades. Motricitat espasmòdica. Úlceres i varius. Flebitis. Problemes medul·lars. Paràlisi d’origen espinal. Accidents i lesions de cames i turmells.

1 Sal present i necessària en tots els fluids i líquids del cos humà. És responsable de la regulació hídrica.

ELS ULLS DE L'ESPERIT
ELS ULLS DE L’ESPERIT

Sebastià Robí. Astròleg i especialista.