021 – BALANÇA

Secció setmanal de difusió de l’astrologia tradicional a càrrec de l’astròleg

Sebastià Robí

En Els Ulls de l’Esperit oferirem els elements fonamentals del simbolisme astrològic i la seva relació amb altres qüestions com són els enigmes que participen de la tradició essencial de la vida:

021 – BALANÇA

Balança – Influència solar: entre el 23 de setembre i el 21 d’octubre. Signe cardinal d’aire. Naturalesa masculina. Planeta regent Venus. Color verd.

Persones dolces, refinades, corteses i socialment servicials. Acostumen a ser molt simpàtics i la seva generositat els porta professionalment a ser bons advocats i a reclamar justícia per a tothom. Gaudeixen amb tot allò que és agradable i bell. Són capaços de jutjar les coses sense idees preconcebudes. Tenen un característic esperit de comparació. Busquen l’equilibri en el seu entorn social. Afectuosos per naturalesa tenen la necessitat de sentir una atmosfera propícia. Els resulta difícil acceptar imposicions o disciplines. Per definició estimen la llibertat. Delicats en el terreny sentimental i en el de les idees, són més aviat pacífics i mentalment desenvolupats. Detesten l’agressivitat. En les seves lluites, són més hàbils amb la ploma estilogràfica que amb la força física. Disposen d’un estil personal elegant. La seva sensibilitat els permet apreciar els variats matisos de la percepció. Els horroritza la grolleria. Tendeixen a evitar la solitud perquè els planteja massa problemes. Tracten que qualsevol qüestió disposi d’un cert equilibri plaent. Contraris a la violència, busquen l’equitat. Tenen una visió estètica de la vida. No són necessàriament artistes, però les seves preferències el poden aproximar a l’art. Aspiren a l’èxit, al benestar, al luxe i a la consideració social. Proveïts dels seus encants personals lluiten a favor de les relacions humanes i de la reciprocitat. Pocs enemics.

Per a la predictiva, aquest signe representa la vida social de les persones. Les superfícies planes del món físic. Geogràficament representa als altiplans. L’equilibri social, la complementarietat, les associacions i els acords. L’edat madura, la tarda, la tardor. Les relacions socials, les associacions i els acords. Relacions interprofessionals. La política exterior i els tractats amb altres potències. Exteriorització. Equilibri, equitat i comparativa. Simpaties. Delicadesa. Interès per l’art. Necessitat instintiva d’unió o d’associació. El matrimoni i les noces. Visió equilibrada amb sentit de la justícia. El refinament social. El món jurídic i la confecció de les lleis. El món de la cultura artística, les societats artístiques i les associacions d’intel·lectuals. Espais elegants o ben decorats. Els llocs ben airejats. Els llocs bonics. El competidor comercial. L’adversari. L’enemic conegut.

Per a la salut, aquest signe permet un adequat equilibri de l’organisme. Tenen una constitució bastant bona, però poden ressentir-se pel cansament físic o per patir trastorns de la sang o del sistema d’eliminació de les toxines. En menor grau, poden presentar desordres de circulació. Parts del cos regides: els ronyons i la zona lumbar. Terapèutica associada a les sals bioquímiques de Shüssler: Natrum Phosphoricum. Fosfat de Sodi.1

Inharmònic, poden patir agressions d’enemics persistents. Els escàndols. Divorcis i processos. Ruptures de contractes. Enemistats declarades, conflictes, especialment si transita Urà, Mart o Saturn. Quan pateixen agressions, aquestes els paralitza. El destí els pot presentar perillosos competidors. La salut ha d’afrontar problemes digestius i dispèpsies, pobra absorció dels greixos, acidesa o excés d’àcid làctic. Còlics nefrítics. Urèmia.2 Tendència edematosa. La manca d’exercici físic perjudica l’organisme.

1 Sal necessària per a les cèl·lules nervioses, cerebrals i reg sanguini.

2 Elevada taxa d’urea a la sang.

ELS ULLS DE L'ESPERIT
ELS ULLS DE L’ESPERIT

Sebastià Robí. Astròleg i especialista.