024 – CAPRICORN

Secció setmanal de difusió de l’astrologia tradicional a càrrec de l’astròleg

Sebastià Robí

En Els Ulls de l’Esperit oferirem els elements fonamentals del simbolisme astrològic i la seva relació amb altres qüestions com són els enigmes que participen de la tradició essencial de la vida:

024 – CAPRICORN

Capricorn – Influència solar: entre el 21 de desembre i el 20 de gener. Signe cardinal de terra. Naturalesa femenina. Planeta regent Saturn. Color marró o negre.

Representa a les persones treballadores i organitzades que porten l’esforç a l’extrem dels seus límits suportables. Els agrada ser reservats i exclusius. Intel·ligents i discrets, poden ser poc demostratius. Tenen una aparença juvenil duradora. Mediten llargament els seus projectes abans de posar-los en pràctica. Informen dels seus assumptes al menor nombre possible de persones perquè són selectius. Poden ser ambiciosos quan tenen consciència de la seva vàlua. Estalviadors, frugals i espartans, sovint recorden els favors rebuts. Dotats per a la diplomàcia, acullen èxits gràcies a la seva laboriosa paciència. Aprecien sempre més la planificació que la força coercitiva. D’esperit positiu, presenten un posat discret i callat. Prudents, procuren no posar en evidència els seus objectius. Dissimulen els seus projectes. Donen importància a la posició social, a la carrera i al seu èxit –i, per aconseguir això– són capaços d’imposar-se sacrificis i privacions. Disposen d’habilitats organitzatives i d’un positiu sentit pràctic de la vida. Poden ser molt fidels. No tenen pressa per aconseguir tots els objectius que es proposen. Els interessen les formes que configuren i ordenen el funcionament de les organitzacions sense menystenir el contingut que tracten. D’aparença tranquil·la i discreta els agrada romandre en el si de la natura encara que no pensin només en ells.

Per a la predictiva, aquest signe de Capricorn representa, responsabilitat, mètode, integritat, control de l’economia, prudència, perseverança i diplomàcia. L’ambició professional ben organitzada, mètode, perseverança, indústria, responsabilitat, administració, integritat, absorció, economia, diplomàcia i tacte. També a la gent gran que disposa de seny, al pas del temps i a la capacitat d’interiorització. El món de la política, l’aparell de l’estat, els governs de les nacions, els càrrecs elevats, els treballs amb responsabilitat, els ministres, els funcionaris, les persones experimentades i els diplomàtics. Les carreres i els currículums brillants. Les edificacions oficials. Les riqueses estables i el deure cívic. Els llocs elevats, aïllats, inaccessibles, solitaris, allunyats, ombrívols i foscos. Les mines i els terrenys en explotació comercial. El resultat de l’agricultura. Els sistemes de clavegueram. La geografia on fa molt de fred. Les muntanyes, les roques i els cims. Els penya-segats. La nit. Psicologia pacient amb sang freda i prudència. Representa a persones que disposen d’objectius i reptes lícits. Ambicions molt ajustades a les aspiracions pròpies d’una adequada carrera personal. El moviment físic amb resistència i la visió materialista del món.

Per a la salut, representa l’estructura òssia que sosté al cos. Dentadura. Parts del cos regides: Genolls, pell, ossos i materials cartilaginosos. Constitució física adaptada a les condicions de vida. Més resistents del que aparenten. Sensibles al fred poden afrontar-lo amb mesures apropiades. Vitalitat que s’esgota lentament. Probabilitat de longevitat si manté bons hàbits diaris. Procés de mineralització de l’organisme. Terapèutica associada a les sals bioquímiques de Shüssler: Calcarea Phosphorica. Fosfat de Calci.1

Inharmònic, no disposen de massa sensibilitat poètica. Com es diu de forma col·loquial, no estan per a orgues. Lents de moviments poden arribar a ser intransigents. Recorden les injúries sofertes. Desconfiats. De poques paraules. Psicològicament distants en el tracte social. Esquerps, acostumen a tenir una relació personal freda. Pessimistes. Poc sentit de l’amistat. Escèptics i desconfiats en l’amor. Per a la predicció assenyala un moment de lluites, d’impediments o d’obstacles. Les restriccions. El menyspreu de l’opinió pública. La mala sort. El final que no acaba bé. Poca laboriositat. La decadència dels projectes. L’envelliment i el declivi personal. Les dificultats que entorpeixen el destí. Els obstacles que han de superar-se per a seguir lluitant. Allò que ens decep o que ens esgota. La fredor, l’ambició o l’aïllament personal. Les lluites persistents. L’aparició de frens o de barreres. La vellesa. Representa també a les persones grans que s’imposen o que ens volen dominar. Les proves de la vida. La feblesa que fa témer per la supervivència. L’avarícia. El pas del temps que afebleix l’organisme. Les coses sòrdides. Habitacles i immobles molt vells o que amenacen ruïna. A nivell de la salut, constitució poc resistent. Evitar aquí les intervencions quirúrgiques. Poden presentar-se quadres reumàtics, problemes d’articulacions o dislocació de genolls. Dificultats del sistema nerviós o epidermis. Trastorns en els processos de renovació, creixement i desenvolupament de dents i ossos. Anèmies i alteracions sanguínies. Feblesa física. Períodes de debilitat o desnutrició. Restrenyiments i digestions pesades.

1 Sal molt necessària per a tots els teixits però imprescindible en els períodes de creixement o de recuperació.

ELS ULLS DE L'ESPERIT
ELS ULLS DE L’ESPERIT

Sebastià Robí. Astròleg i especialista.