022 – ESCORPÍ

Secció setmanal de difusió de l’astrologia tradicional a càrrec de l’astròleg

Sebastià Robí

En Els Ulls de l’Esperit oferirem els elements fonamentals del simbolisme astrològic i la seva relació amb altres qüestions com són els enigmes que participen de la tradició essencial de la vida:

022 – ESCORPÍ

Escorpí – Influència solar: entre el 21 d’octubre i el 22 de novembre. Signe fix d’aigua. Naturalesa femenina. Planeta regent Mart i secundàriament Plutó.1 Color granat.

Caràcter íntegre, un xic exclusius, tenen un marcat temperament. Subjectes passionals de naturalesa ardent i activa. Es mostren valents i atrevits quan ho necessiten. La seva tenacitat iguala la seva energia. Porten els seus projectes fins al final. Molt enginyosos i subtils, són hàbils en treure profit de tot. Dignes i reservats prefereixen en general, no exposar-se massa públicament. Atractius i de gran magnetisme. Els agrada ser discrets. Intuïtius, endevinen els mòbils secrets que fan actuar a la gent. Per això poden ser excel·lents psicòlegs i subtils psicoanalistes. Tenen una vida interior molt intensa. Dotats d’un esperit molt crític poden arribar a ser càustics. És difícil enganyar-los. Mostren gran dots per a les ciències ocultes, especialment, per aquelles que requereixen de processos de diagnòstic complexos. La seva perseverança va acompanyada d’energia. Buscant resoldre malalties són excel·lents remeiers. Hàbils a alleujar el sofriment aliè. Molta vitalitat interna encara que no es manifesti exteriorment. Capacitat per sobreviure en situacions difícils. Viuen amb gran intensitat les seves pulsions com per exemple les sexuals. De intel·ligència aguda els agrada polemitzar. Descobridors de secrets poden trobar els defectes ocults de les coses que han deixat de funcionar. El seu món inconscient els porta a interrogar-se per la seva existència i la dels altres. Procuren mantenir una relació estable i duradora basada en la lleialtat fins que experimenten la traïció. Poden ser prudents en la consideració dels fets.

Per a la predictiva, aquest signe, representa la passió amorosa i el sexe. La mort i el final de tot procés natural que prepara les condicions necessàries per a reanimar la vida que ressuscita. La medicina quirúrgica i la dental. Els poders ocults de l’home. Interiorització, voluntat, emoció i curiositat mística. Orgull, tenacitat, consciència i escrúpols en els actes. Capacitat de transmetre i procrear. Energia, voluntat, secret, consciència, passió i recerca. El misteri i la màgia terapèutica. La capacitat de regeneració. La sexualitat humana. Energia interna. Les herències, les donacions i els llegats. Els diners del matrimoni. La ciència, la meditació, els estudis profunds i les cerques difícils. Els cementiris. Els espais pel tractament de detritus, reciclatge, destrucció o reparació. Llocs de tractament d’humus per a l’agricultura. Plantes de tractament i reciclatge de residus. Les comissaries de policia. Les oficines d’impostos i contribucions. Les depuradores i els dipòsits d’aigües tractades. Els llocs perillosos. Llocs destinats a l’observació i vigilància. Les ruïnes o les edificacions en mal estat.

Per a la salut, representa als òrgans sexuals o als dedicats a la evacuació. El sistema excretor i d’eliminació de toxines de l’organisme. En general, disposen d’una constitució robusta. Tenen una important facultat de regeneració i recuperació dels teixits, que en ocasions sembla prodigiosa. Parts del cos regides: Òrgans sexuals, genitals, aparell reproductor, nas, sistema excretor, vies urinàries i anus. Terapèutica associada a les sals bioquímiques de Shüssler: Calcarea Sulphurica. Sulfat de Calci.2

Inharmònic, representa la destrucció, el suïcidi i la mort física. La recerca d’éssers malèfics. Les reformes radicals, els atacs sagnants i l’aspecte més agressiu o mortífer del militarisme. Personalment, es deixen influenciar per les circumstàncies exteriors però sense aparentar-ho. Poden ser aspres en el tracte social. No perdonen i la venjança no sempre els sembla suficient. D’idees fixes, defensa conceptes o sentiments molt bàsics. Diversos temes estranys els poden atreure: la màgia negra, les coses rebuscades o les qüestions sinistres. Els viatges perillosos, sobretot per aigua. Les lluites interminables. Els drames passionals, l’enveja o els amors contrariats. Com enemic són agressius, menyspreadors i perillosos. En els enfrontaments són astuts i arriben a ser un enemic temible capaç de no retrocedir davant les últimes conseqüències dels seus actes. Poden prendre’s la justícia per la seva mà, ignorant deliberadament el sentit just o natural dels fets. Amb aspectes inharmònics de Mart o Plutó arriben al sadisme. La salut pateix de desordres dels teixits connectius, pancreàtics, hepàtics o renals. Acne i erupcions dèrmiques. Dificultats i retards de les cicatritzacions dèrmiques. Sovint, pateixen caiguda de cabells, catarros, vertígens, nàusees, neuràlgies o cistitis crònica amb pus. Problemes i dificultats genitals. Neuràlgia en edat avançada, erupcions hepàtiques i nefritis. Molt exposats a sofrir trastorns dels òrgans genitals, de l’intestí gruixut, del nas i de la vesícula biliar. Molt perillosos resulten els accidents o els enfrontaments.

1 El planeta Mart, tradicionalment és regent d’Àries i d’Escorpí. A partir del descobriment de Plutó el 1930, molts astròlegs moderns substitueixen a Mart per Plutó en el signe d’Escorpí. A l’any del seu descobriment, Plutó transitava damunt de Cranc i, avui a Capricorn, creiem que encara està poc estudiat. Sembla però que sí té un impacte important sobre els punts sensibles d’un tema, sobretot quan estan relacionats amb una casa dominada per Escorpí. Nosaltres, recomanem analitzar la situació i aplicar la influència dels dos planetes perquè acostumen a reforçar-se mútuament.

2 Sal molt important per a realitzar amb eficàcia l’evacuació dels residus provinents de l’acció biliar.

ELS ULLS DE L'ESPERIT
ELS ULLS DE L’ESPERIT

Sebastià Robí. Astròleg i especialista.