El significat de la Maçoneria. Sota la triple consigna de Llibertat, Igualtat i Fraternitat hi ha la litúrgia d’un ritual.

«Cal recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica, perquè es comença per l’oblit i s’acaba en la indiferència».

José Saramago (1922-2010)

Quin era el propòsit que els creadors del nostre sistema maçònic tenien al cap   quan el van compilar? No trobareu una resposta satisfactòria a aquesta pregunta en els llibres de Maçoneria  habituals. Per descomptat, no hi ha res més avorrit ni decebedor que la literatura i la història maçòniques, habitualment consagrades a la consideració de material  prescindible i gens essencial, relacionat amb el desenvolupament extern de l’Orde i amb el seu aspecte antiquat. Fracassen totalment en el tractament de la seva essència i significat vital; un fracàs que, en alguns casos, pot ser intencionat, però que en general es deu per la manca de coneixement i percepció, perquè la història veritable de la Maçoneria no ha estat ben coneguda i interpretada ni per l’Orde.  Hi ha membres del nostre Orde per als quals  resulta més o menys coneguda, i que al seu degut temps poden considerar justificat fer públic, de manera gradual i mesura, una cosa de la qual és coneguda en els cercles interns.

Però abans que aquest moment arribi i que l’Orde pugui discernir el que convé o no revelar, és desitjable, per no dir necessari, que els seus propis membres facin un esforç per a interioritzar el significat de la seva pròpia institució i mostrin símptomes del més sincer desig de considerar-la,  no ja un sistema arcaic de ritus mecànics, sinó una realitat vital capaç de penetrar  i dominar les seves vides; no únicament com un agradable ordre social, sinó com un sagrat i solemne mètode d’iniciació  que els endinsi en les més profundes veritats de la vida. 

El significat de la Maçoneria, de Walter Leslie Wilmshurst

Josep M. Reichardt

Josep M. Reichardt

Equip Editorial de Àgora Quàntica