El nostre amic Òscar Garcia pren els vots el dia primer d’octubre de 2022.

Fra Òscar García López
i
Fra Climent Garau i Oliver

han professat temporalment
la Regla de sant Francesc
com a framenors caputxins
«…que jo mori per amor del vostre amor
quan us heu dignat de morir per amor del meu amor.»

Pregària Absorbeat atribuïda a sant Francesc

1 d’octubre del 2022
Convent de la Visitació
Arenys de Mar

 

 

 

Òscar Garcia pren els votsÒscar Garcia pren els votsÒscar Garcia pren els vots

Josep M. Reichardt
Josep M. Reichardt

Equip Editorial de Àgora Quàntica