MACRO-ASTROLOGIA & MICRO-ASTROLOGIA – 5 de 5


SESSIONS ENREGISTRADES

Enregistrament de la cinquena sessió (5/5):

Enregistrament de la quarta sessió (4/5):

Enregistrament de la tercera sessió (3/5):

Enregistrament de la segona sessió (2/5):

Enregistrament de la primera sessió (1/5):

Hem programat un cicle de conferències de 5 sessions a càrrec de Jesús Gabriel Gutiérrez. Ell és astròleg, investigador, escriptor, coach i crític de cinema. La primera sessió serà el proper dissabte 20 de Gener, a les 19,00h via Zoom com tot el programa. Salvant alguna excepcionalitat la resta de sessions és produiran en els dissabtes següents a la mateixa hora fins esgotar el programa.

Les conferències seran obertes i es permetrà el col·loqui sempre dins de les normes d’Àgora Quàntica que estableix què una pregunta mai en cap cas podrà superar el minut i no hi haurà torn de rèplica. (ni privilegis, ni pietat). Les preguntes sempre estaran centrades en el tema de la conferència, no es respondrà a preguntes d’altres temes. Preguem als socis de AQ què si porten amics a les conferències els informin de les normes del col·loqui per evitar tensions. En cas de no respectar aquestes normes el moderador podrà silenciar a la persona que te la paraula. El ponent disposarà sempre de tot els temps què cregui convenient per respondre a les preguntes del públic.

Ponent: Jesús Gabriel Gutiérrez (astròleg, investigador, escriptor, coach, crític de cine).

Moderador: Jordi Ratés i Esteve.

A continuació detallem els temes que es tractaran a cada sessió del cicle MACRO-ASTROLOGIA & MICRO-ASTROLOGIA:

Jesús Gabriel Gutiérrez

Jesús Gabriel Gutiérrez

Sessió 1

  • Presentació i Exposició de motius.
  • Conceptes essencials a tractar en successives sessions.

Sessió 2

  • Grans conjuncions planetàries i punts d’inflexió històriques.
  • El cicle de 14 anys i la Gran Conjunció de 2024.

Sessió 3

  • El mite d’ERIS i la neurosi de poder.
  • El mite de QUIRÓ i la veritable natura humana.
  • El cicle hegemònic de 537 anys.
  • La Gran Conjunció de 2025 i els seus antecedents històrics.

Sessió 4

  • Els megacicles astrològics i el canvi climàtic.

Sessió 5

  • El paper dels nous planetes descoberts en els darrers 100 anys.

 

Salut i República!

AQ Jordi Ratés

Redacció Àgora Q.

Redacció Àgora Q.

Perfil de l’equip de redacció d’Àgora Quàntica.