Volem fer-nos ressò del manifest ecolingüista. Aquest és un moviment orientat a la defensa de la diversitat lingüística del nostre planeta i que vol aturar el procés progressiu de concentració dels parlants en un nombre cada cop més reduït de llengües. Com podeu comprovar, es tracta d’una iniciativa molt interessant.

Podeu trobar-ne tots els detalls al següent enllaç:

Manifest ecolingüista

Moviment ecolingüista

Agora Quàntica

Manifest Ecolingüista: Un crit a favor de la diversitat lingüística i la sostenibilitat

El Manifest Ecolingüista és una iniciativa que busca sensibilitzar la societat sobre la importància de la diversitat lingüística i la necessitat de promoure un ús sostenible de les llengües. Aquest manifest entén les llengües com a ecosistemes vius que formen part del patrimoni cultural de la humanitat i que requereixen d’una gestió responsable i equitativa.

Una de les principals preocupacions d’aquest manifest és la desaparició accelerada de les llengües minoritàries. Segons dades de la UNESCO, aproximadament la meitat de les 7.000 llengües parlades avui en dia estan en perill d’extinció. Aquesta pèrdua no només afecta les comunitats que les parlen, sinó també la diversitat cultural i el coneixement ancestral que les llengües vehiculen.

El Manifest Ecolingüista proposa una sèrie de mesures per frenar la desaparició de les llengües i assegurar la seva supervivència. Entre aquestes mesures destaquen la promoció de l’educació bilingüe, el foment de la diversitat lingüística en els mitjans de comunicació, l’ús de les tecnologies de la informació per a la difusió de les llengües minoritàries, i el reconeixement oficial de les llengües regionals i minoritàries.

Aquest manifest també apunta a la necessitat de desenvolupar una consciència ecolingüística a nivell individual i col·lectiu. Això implica assumir la responsabilitat de preservar i promoure les llengües, així com reconèixer i respectar les diferents identitats culturals i lingüístiques que conformen la nostra societat.

A més, el Manifest Ecolingüista fa una crida a la col·laboració entre diferents sectors, incloent-hi governs, institucions acadèmiques, mitjans de comunicació i organitzacions de la societat civil, per tal d’impulsar polítiques i accions que fomentin la sostenibilitat lingüística.

 

 

Jordi Ratés

Jordi Ratés

Astròleg. Coneixedor de temes ocults i de temes intrigants que ens deixen perplexos. És el president de l’entitat Àgora Quàntica dedicada a la divulgació d’aquests temes.